November 9th, 2012

белліт і філасофія

Цікава чытаюць мастацкія кнігі філосафы. Ва ўсім яны шукаюць матэрыял для сваіх развагаў і для падмацаваньня сваіх тэорыяў. Сёньня пра свае ўражаньні ад прачытаньня "Палімпсэсту" падзялілася Алена Ніякоўская. Пацьвердзіла, што твор напісаны як пострамантычны. Дала свае характарыстыкі ўсім героям. Ну, натуральна, і галоўнаму герою. Многае гучала для мяне як адкрыцьцё. Сказала, што піша нейкію працу паводле майго раману. Увогуле Алена Паўлаўна шчодра раздае розныя ідэі, думкі, вобразы. Люблю зь ёй размаўляць пра мастацтва.

у працяг да папярэдняй дыскусіі

Расейскамоўны паэт Дзмітрый Строцаў, якога ведаю даўно і вельмі паважаю, расставіў кропкі на і ў вызначэньні, які ён паэт - рускі ці беларусі.

Алла Вайсбанд: В Википедии указано, что Вы – русский поэт. Что это для Вас значит? Значит ли что-то для поэта сегодня национальная привязка, если исходить из постсоветского и европейского контекстов?

Дмитрий Строцев: В разное время я отвечал на этот вопрос по-разному, и, видимо, мой ответ будет меняться по мере осознания пространства, в котором я сейчас живу, – Беларуси. Для краткости я сказал бы так: в зависимости от контекста и ситуации я называю себя либо русским, либо беларусским поэтом.

Я беларусский поэт как гражданин Беларуси, как человек Беларуси, живущий в новом социальном, политическом, культурном и генеалогическом пространстве, которое сейчас формируется.

С другой стороны – я русский поэт, потому что я мыслю на русском пишу на русском, а потому никак не могу быть отторгнут от традиций русской культуры.

http://n-europe.eu/article/2012/11/08/dmitrii_strotsev_mne_ne_khvataet_solidarnosti_tvorcheskikh_lyudei